ບໍລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ປະຈຸບັນບໍລິສິດໄດ້ຍົກເລິກສັນຍາການເປັນຕົວແທນການຂາຍປະກັນໄພ ທ່ານ ບຸນຖະໜອມ ນາມເສນາ ແລະ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ 03 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມຈົດໝາຍຍົກເລິກສະບັບເລກທີ່ 0103/ເອພີເອ, 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *