ບໍລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ປະຈຸບັນບໍລິສິດໄດ້ໂຈະການເປັນຕົວແທນການຂາຍປະກັນໄພ ທ່ານ ຈັນເພັງ ໄຊຍະວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ 09 ເມສາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປຈົນກ່ວາຈະມີອະນຸຍາດຈາກບໍລິສັດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *