ພາບບັນຍາກາດ ຂອງງານສຳມະນາ The Leadership and Year plan 2024, ໂຄງການ EZY Life Project ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປີທຳອິດໃນວັນທີ 6 ມັງກອນຜ່ານມານີ້. ນອກຈາກ ຈະມີ ຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ ທີ່ໜ້າສົນໃຈແລ້ວ ຍັງມີກິດຈະກຳໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮ່ວມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ເພີດເພີນຕະຫຼອດງານ.