ປະ​ຫວັດ​ບໍ​ລິ​ສັດ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພິເອ) ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ປີ 2016 ເຊິ່ງ ເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງ ກຸ່ມພົງສະຫວັນ ແລະ ເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພ ເອກະຊົນ 100% ໜຶ່ງດຽວໃນ ສປປ ລາວທີ່ດຳເນີນກິດຈະການທັງສອງປະເພດປະກັນໄພ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈຳໜ່າຍປະກັນໄພທົ່ວໄປ (ປະກັນສຸຂະພາບ, ປະກັນໄພລົດຍົນ, ປະກັນໄພຊັບສິນ, ປະກັນໄພທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ປະກັນຊີວິດ. ນັບແຕ່ໄດ້ເລີ່ມຂາຍຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ, ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ຍຶດໝັ້ນປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພິເອ) ຈຳກັດ ໃຊ້ທຶນໃນການຈົດທະບຽນ 17 ຕື້ ກີບສຳລັບປະກັນໄພຊິວິດ ແລະ ສຳລັບປະກັນໄພທົ່ວໄປໃຊ້ທຶນໃນການຈົດທະບຽນ 17 ຕື້ ກີບ ເຊັ່ນດຽວກັນ. ພວກເຮົາມີທີມງານທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານປະກັນໄພ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບລູກຄ້າເປັນທີໜຶ່ງ.

ວິໄສທັດຂອງບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ແມ່ນເພື່ອ “ ສ້າງຊື່ສຽງດ້ວຍການເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພແບບມືອາຊີບ ຖືເອົາຄຸນຄ່າຫຼັກຂອງລູກຄ້າເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການດຳ ເນີນງານ ແລະໃຫ້ການບໍລິການຊັ້ນໜຶ່ງ ໃນທຸກໆການບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກັບລູກຄ້າ. ພາລະກິດຂອງບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ແມ່ນເພື່ອ “ ເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນປະເທດລາວ

ຄຳຂວັນຂອງບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ)ແມ່ນ:
ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກ່ວາການຄຸ້ມຄອງ

ເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ):

“ ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບທຸກທ່ານ”
“ ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທຸກທ່ານ”
“ ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີລາຄາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທຸກທ່ານ”

ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ມີຫຼາກຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ອາໃສ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນລາວ.

 1. ປະກັນຊີວິດ ອີຊີ
 2. ປະກັນສຸຂະພາບ
 3. ປະກັນໄພ ພະຍາດຮ້າຍແຮງ
 4. ປະກັນໄພ ມະເຮັງ
 5. ປະກັນໄພ ຊັບສິນ
 6. ປະກັນໄພ ອຸປະຕິເຫດ ສ່ວນບຸກຄົນ
 7. ປະກັນໄພ ການເດີນທາງ
 8. ປະກັນໄພ ຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອ
 9. ປະກັນໄພ ລົດໃຫຍ່
 10. ປະກັນໄພ ລົດຈັກ
 11. ປະກັນໄພ ບຸກຄົນທີສາມ
 12. ປະກັນໄພ ການກໍ່ສ້າງ
 13. ປະກັນໄພ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
 14. ປະກັນໄພ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາຊີບ
 15. ປະກັນໄພ ເງິນ

ສຸຂະພາບແມ່ນສ່ວນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ສະຫວັດດີພາບຂອງພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ. ພວກເຮົາສະໜອງການປະກັນສຸຂະພາບຊັ້ນນຳໃນຕະຫຼາດສຳລັບບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ສຳລັບບໍລິສັດ.
ພວກເຮົາມີຫຼາກຫຼາຍລະດັບການຄຸ້ມຄອງ, ສາມາດນຳໃຊ້ກັບໂຮງໝໍ, ຄລີນິກຊັ້ນນຳໃນປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດໄທໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນ ແລະ ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ.

ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດຂອງ ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ສາມາດຊື້ໄດ້ 3 ຊ່ອງທາງ. 1 ແມ່ນສາມາດຊື້ໂດຍກົງຜ່ານທີມງານຂອງພວກເຮົາເຊິ່ງສາມາດຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງສາຍດ່ວນ  ທີ່ເບີ 1677 ຫຼື ໂດຍກົງທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ. ອີກໜຶ່ງທາງເລືອກລູກຄ້າສາມາດຊື້ຜ່ານເຄືອຂ່າຍຕົວແທນປະກັນໄພພວກເຮົາ ແລະ ຍັງສາມາດຊື້ໄດ້ທີ່ທະນາຄານພົງສະຫວັນທຸກສາຂາ. ພາຍໃນປີ 2021, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ຫຼາຍຂື້ນເມື່ອຜະລິດຕະພັນສາມາດຊື້ຜ່ານ online ແລະ ຜ່ານສະມາດໂຟນ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕຶ່ມສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ຈຳກັດ.