ປະກັນໄພລົດທາງເລືອກ ໄດມ້ອນ

ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພລົດທາງເລືອກໄດມ້ອນ ທີ່ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ອອກແບບມາສໍາລັບຄົນຮັກລົດ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຄຸ້ມຄອງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ  ແລະ ຄວາມອຸ່ນໃຈໃນທຸກໆການຂັບຂີ່.

 

ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ ເອພີເອ ໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກ່ວາການຄຸ້ມຄອງ

You’re not just another customer

We’re not just another insurer

ພົບກັບ Diamond Car VIP Insurance  ປະກັນໄພທາງເລືອກໃໝ່ສຳລັບລົດຫຼູ

  • ຕອບໂຈດທຸກການຂັບຂີ່
  • ເຕັມທີ່ໄດ້ທຸກເສັ້ນທາງ
  • ທີມງານຂອງພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະມອບບໍລິການ ແລະ ຈັດຫາສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດມາໃຫ້ທ່ານສະເໝີ.

ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າການຄຸ້ມຄອງ …

 ປະກັນໄພລົດທາງເລືອກໄດມ້ອນ ກ້າວໄປໄກແບບເໜືອຊັ້ນ ກັບການມອບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ການຄຸ້ມຄອງຕາມທຸກ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​

ດ້ວຍຄວາມພິເສດແບບ VIP ເຊັ່ນ:

  • ການເລືອກສູນສ້ອມແປງໄດ້ຕາມໃຈ
  • ສູນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິການຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ 7 ວັນ
  • ຮັບການບໍລິການແບບ VIP: ຕັ້ງແຕ່ການສະເໜີລາຍລະອຽດສ່ວນບຸກຄົນ ຈົນເຖິງການຈັດການຮຽກຮ້ອງຄ່າສິນໄຫມ, ທ່ານຈະໄດ້ສຳຜັດກັບປະສົບການການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດຈາກພວກເຮົາແນ່ນອນ

 

ດ້ວຍຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະເປັນຫຼາຍກວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານປະກັນໄພ, ລູກຄ້າທຸກທ່ານແມ່ນຫົວໃຈສຳຄັນໃນການບໍລິການຂອງພວກກເຮົາໃນການສ້າງປະກັນໄພທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ເພື່ອຄວາມສຸກຂອງທ່ານ.

ປະກັນໄພລົດ Diamond Car VIP Insurance  ຂອງ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພີເອ), ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າລົດຂອງທ່ານ ເປັນຫຼາຍກ່ວາຍານພາຫະນະ. ແຕ່ມັນອາດເປັນເຖິງການລົງທຶນ, ແລະ ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະປົກປ້ອງຍານພາຫະນະຂອງທ່ານມັນດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີທີ່ສຸດ.

“Diamond Car VIP Insurance” ສຸດຍອດປະກັນໄພລົດ ທີ່ຄົນຮັກລົດແບບທ່ານຕ້ອງມີ!!

ປະກັນໄພ ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອລົດທີ່ທ່ານຮັກ ພ້ອມກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂສຸດພິເສດເຊັ່ນ:

  • ອັບເກຣດການຄຸ້ມຄອງທີ່ສູງກວ່າ.
  • ເລືອກສູນສ້ອມແປງໄດ້ຕາມໃຈ.
  • ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ມາສຳຜັດກັບ ປະສົບການໃໝ່ທີ່ພ້ອມໃຫ້ທ່ານໄດ້ພົບກັບຄວາມສະບາຍໃຈແບບຮອບຄັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້ທີ່ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພີເອ).

Get a Quote