ສະໝັກງານ

ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພຢູ່ໃນລາວ. ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ. ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ໃຫ້ບໍລິການທັງປະກັນໄພ ຊີວິດ ແລະ ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ເຊິ່ງມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດແລະ ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ທຸລະກິດ. ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສ້າງຊື່ສຽງດ້ວຍການເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພ ແບບມືອາຊີບຖືເອົາລູກຄ້າເປັນຈຸດໃຈກາງຫຼັກຂອງການດໍາເນີນງານແລະໃຫ້ການບໍລິການຊັ້ນໜຶ່ງໃນທຸກໆການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບລູກຄ້າ. ປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຄົນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວວ່ອງໄວເພື່ອເຂົ້າມາຮ່ວມທີມ ເພື່ອຮ່ວມກັນສ້າງອະນາຄົດຂອງ ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ ໄປພ້ອມໆກັນ.

 

INSURANCE SALES STAFF

DOWNLOAD

 

Personal Assistant to CEO

DOWNLOAD

 

Corporate Sales Staff

DOWNLOAD