ສະໝັກງານ

ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ຈໍາກັດ ເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພຢູ່ໃນລາວ. ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ. ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ໃຫ້ບໍລິການທັງປະກັນໄພ ຊີວິດ ແລະ ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ເຊິ່ງມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດແລະ ຊັບສິນຂອງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ທຸລະກິດ. ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສ້າງຊື່ສຽງດ້ວຍການເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພ ແບບມືອາຊີບຖືເອົາລູກຄ້າເປັນຈຸດໃຈກາງຫຼັກຂອງການດໍາເນີນງານແລະໃຫ້ການບໍລິການຊັ້ນໜຶ່ງໃນທຸກໆການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບລູກຄ້າ. ປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຄົນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວວ່ອງໄວເພື່ອເຂົ້າມາຮ່ວມທີມ ເພື່ອຮ່ວມກັນສ້າງອະນາຄົດຂອງ ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ ໄປພ້ອມໆກັນ.

 

Underwriting Staff

DOWNLOAD

 

Japanese Desk Manager

DOWNLOAD

 

Accountant

DOWNLOAD

 

Human Resources Officer

DOWNLOAD

 

Bancassurance Support Staff

DOWNLOAD

 

Personal Assistant to CEO

DOWNLOAD

 

Digital Sales Staff

DOWNLOAD

 

Corporate Sales Staff

DOWNLOAD